اس ام اس های فلسفی جدید

اگر پرنده ای پی دانه ای یا تکه نان خشکیده ای میهمان خانه ات شد، مترسک مشو !

********

سعی نکن متفاوت باشی، فقط خوب باش. تو این زمونه خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست…

(بیشتر…)

اس ام اس فلسفی

وقتی به جیزی که دوست داری برسی < ترسه> درونت واقعیتها را آشکار میکنه .

 

********

 

با دشمن نیز باید مشورت کرد تا به میزان <دشمنی> او دست یابیم (سقراط)

 

********

 

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه
از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

(بیشتر…)